Rodzaje najczęściej stosowanych modułów opieki:

Znajdujące się pod naszą opieką dzieci podlegają poszczególnym kryteriom świadczeń pielęgnacyjnych ( skrót):

Moduł pielęgnacyjny I

Przygotowanie i podanie lekarstw
Pomiar glukozy, ewentualnie podanie insuliny (PEN)
zastrzyki podskórne

Moduł pielęgnacyjny II

Podanie i pielęgnacja sondy PEG i PEJ
Kąpiele dermatologiczne
Pielęgnacja cewnika nadłonowego

Moduł pielęgnacyjny III

Zakładanie cewnika jednorazowego
Obsługa pompy insulinowej
Pielęgnacja i wymiana rurek tracheostomijnych
Pielęgnacja dożylnego cewnika tunelowego
Zakładanie i zmiana opatrunków

Moduł pielęgnacyjny IV

Pielęgnacja i zmiana sondy PEG
Dożylne podawanie leków i kroplówek
Obsługa i monitorowanie aparatury oddechowej

Specjalistyczna obserwacja medyczna:

– monitorowanie stanu świadomości chorego
– mierzenie pulsu
– kontrola ciężaru ciała
– monitorowanie temperatury ciała

To tylko główne formy opieki i zabiegów przeprowadzanych przez nasze pielęgniarki. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami , zapraszamy do kontaktu.

Większość modułów opieki wykonywanych przez nasze pielęgniarki może być z powodzeniem przeprowadzanych podczas pobytu małego pacjenta w przedszkolu bądź w szkole. Nieustannie staramy się umożliwić dzieciom normalne, codzienne funkcjonowanie w środowisku równieśniczym. Pozostajemy w stałym kontakcie i współpracy zarówno z ośrodkami edukacyjnymi jak i rodzicami naszych małych pacjentów.

Leave a Reply

Your email address will not be published.