Klasyfikacja pielegnacyjna wg. §37 Abs.SGB XI (komisja medyczna kasy pielęgnacyjnej)

Każdy pacjent z orzeczonym stopniem niepełnosprawności II lub III jest zobowiązany poddać się kontroli stanu zdrowia przed komisją orzeczniczą kasy pielęgnacyjnej. Pacjenci z orzeczonym stopniem IV i V podlegają temu wymogowi co kwartał. W przypadku zignorowania tego wymogu kasa pielęgnacyjna ma prawo obniżyć lub wręcz zaprzestać wypłacania świadczeń.Nasze pielęgniarki mają uprawnienia do przeprowadzania tego typu badań, zatem zapraszamy do kontaktu, nawet jeśli nie jesteście Państwo naszymi bezpośrednimi klientami i nie sprawujemy opieki nad małym pacjentem u Państwa w domu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.