Opieka przejściowa

Po otrzymaniu diagnozy, rodzina konfrontowana jest z napływem fachowych informacji i medycznych wytycznych, które są często nieprzejrzyste i niezrozumiałe. Na podstawie wypisu ze szpitala, opracowanego przez konsylium lekarskie jesteśmy w stanie umożliwić płynne przejście z formy opieki szpitalnej do warunków domowych. Z drugiej strony, nasze obserwacje podczas codziennej opieki nad pacjentem w domu uwzględniane są przez lekarzy i pielegniarki, podczas krótkotrwałych kontrolnych pobytów w szpitalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.