Impressum

Dane wg §5 TMG

Häusliche Kinderkrankenpflege Berlin – Brandenburg e. V
Friedrichstr.1
15537 Erkner

reprezentowana przez: Carola Lehmann, Martina Rusch

Kontakt:
Tel. 0336628898955
Fax. 033628898954
E-Mail: sekretariat@hkkp.de
Wpis do rejestru:
Sad rejestrowy: Frankfurt/Oder
Nr rejestrowy: VR845FF

Wyłączenie odpowiedzialności za publikowane treści:

Teksty publikowane na naszej stronie powstaja z nawieksza starannoscia, jednak nie ponosimy odpowiedzialnosci za tresc i i ich aktualnosc. Jako podmiot prowadzacy dzialalnosc gospodarcza ponosimy ogolna odpowiedzialnosc za informacje wlasne publikowane na stronie internetowej wg §7 Abs. 1.TMG. Wg §§8 do 10 TMG nie jestesmy zobowiazani do sprawdzania wiarygodnosci tresci obcych publikowanych na naszej stronie oraz do kontrolowania zrodel ich pochodzenia azdo momentu powziecia wiadomosci o mozliwosci popelnienia czynu zabronionego . W przypadku powziecia do wiadomosci takiej informacji, tresci te beda natychmiast usuwane.

Odpowiedzialnosc za linki

Nasza oferta moze zawierac przekierowania za pomoca linkow do stron internetowych osob trzecich, za tresc ktorych nie ponosimy odpowiedzialnosci. W momencie umieszczeania przekierowania strony zostaly sparawdzone pod wzgledem ewentualnych naduzyc , natomiast ciagla kontroal obcych tresci nie jest mozliwa. Niezwlocznie po powzieciu wiadomosci o ewentualnym naduzyciu linki te zostana usuniete.

Prawo autorskie

Wszystkie tresci publikowane na naszej stronie internetowej, ktorych jestesmy autorami podlegaja niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie, przekazywanie i wszelkie czynnosci wykraczajace poza granice okreslane w ustawie wymagaja pisemnej zgody autora. Pobieranie lub kopiowanie tresci ze strony jest dozwolone wylacznie na uzytek prywatny, nie komercyjny. Tresci nie bedace nasza wlasnoscia a publikowane na stronie pozostaja wlasnoscia autorow i podlegaja tej samej ochronie prawnej. Jesli zauwaza Panstwo jakies nieprawidlowosci prosimy o informacje abysmy mogli bezzwlocznie podjac odpowiednie czynnosci zapobiegawcze.

Odpowiedzialny za ochrone danych wrazliwych:

Häusliche Kinderkrankenpflege Berlin-Brandenburg e.V.
Pani Carola Lehmann, Pani Martina Rusch
Osoba do kontaktu:
sekretariat@hkkp.de

Cel ochrony danych wrażliwych

Podpisując klauzule zgody na przetwarzanie Panstwa danych osobowych , jesteście Państwo informowani o sposobie, rodzaju i zakresie ich pobierania jak i przetwarzania.

Traktujemy Panstwa dane poważnie i obchodzimy się z nimi wg. przepisów DSGVO i BDSG. Treść klauzuli o przetwarzaniu danych może ulegac zmianie.

Art.4 DSGVO określa defincje, czym są dane osobowe. Definicji tych używa sie ich w klauzli o ochronie danych i można zapozna

się z nimi na stronie https://dsvo-geetz.de/art-4-dsgvo/

W przypadku gdy konkretne sformulowania lub części tekstu klauzuli nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu, nie ma to wpływu na ważność i aktualność pozostałej części oświadczenia.

Prawo przysługujące wg Art. 12-23 DSGVO

Prawo do informacji (Art.15 DSGVO)

Przysługuje Państwu prawo w każdym czasie otrzyma

od nas informacje o przechowywanych przez nas danych osobowych .

Prawo do korekty danych (Art.16 DSGVO)

Przysługuje Panstwu prawo do korekty i aktualizacji swoich danych, które są przez nas przechowywane.

Prawo do usuniecia danych (Art.17 DSGVO)

Przysługuje Panstwu prawo do zlecenia usunięcia swoich danych osobowych. Te zostana przez nas natychmiast usuniete, jesli nie istnieją inne, ważne przesłanki do ich zachowania. Jeśli nie została zawarta szczegółowa klauzula dotycząca innych ustaleń, dane Panstwa zostana automatycznie usunięte po zakończonej współpracy.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Art.18 DSGVO)

Przysługuje Państwu zadanie prawa do ograniczenia danych , jesli istnieja ku temu przesłanki zawarte w Art.18 Abs.1 DSGVO

Obowiazek informacji (Art.19 DSGVO)

Przysługuje Państwu prawo do otrzymywania informacji na temat wszelkich czynności dokonywanych i mających związek z danymi osobowymi przechowywanymi w naszej bazie.

Prawo do przekazywania danych (Art.20 DSGVO)

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania informacji na temat przechowywanych przez nas danych w ustalonej, zwykle stosowanej formie.

Prawo do wniesienia odwołania (Art.21 DSGVO)

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia odwołania przeciw przetwarzaniu Panstwa danych, jesli ich przetwarzanie opiera sieę na stosowaniu Art.6 Abs.1 lit.e,f

Digitalizacja decyzji (Art.22 DSGVO)

Przysługuje Panstwu prawo do odmowienia automatycznego, digitalnego wydawania decyzji i dostarczania ich droga elektroniczna. Dotyczy to rownież profilowania.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Przysługuje Państwu bezterminowe prawo do wycofania zgody na pobieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na przyszłość od momentu wycofania swojej zgody na w.w.

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi we własciwym organie pełniacym nadzór nad stosowaniem przespisów niniejszej ustawy

(https://www.lda.brandenburg.de/cms/detail.php?gsid=bbl.c.233960.de)

Rodzaj danych osobowych użytkownikow naszej strony intenetowej przetwarzanych przez nas:

Użycie formularza kontaktowego

Podane przez Panstwa dane, ktore wpisujecie w formaulrzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie w celu zalatwienia Państwa sprawy. Według postanowien Art.5 Abs. 1 lit.c o minimalizacji danych, pobieramy jedynie Panstwa imię i nazwisko oraz adres emailowy w celu przyporzadkowania sprawy do osoby. Po załatwieniu Państwa sprawy, dane te sa bezzwłocznie usuwane . Nie ma możliwości dalszego przekazywania Panstwa danych osobom trzecim.

Pliki logowania do systemu

Przy każdorazowym korzystaniu z naszej strony internetowej pobierane są Państwa dane elektroniczne i automatycznie przekazywane do serwera. Zarządca sieci i strony internetowej przetwarza te dane (podstawa prawna: Art.6 Abs.1 lit f DSGVO) i przy każdorazowym odwiedzeniu strony internetowej:kinderkrankenpflege-bln-brb.de przekazuje poniższe dane do serwera:

– wyszukiwana strona
– protokól URL
– data i czas logowania do serwera
– status wyszukiwania
– adres IP

Powyższe dane są przechowywane maksymalnie 4 dni i po tym okresie usuwane.

Cel pobierania danych: ze wzgledów bezpieczenstwa, by wykluczy

ewentualne przypadki naduży

lub ataki hakerskie. W przypadku stwierdzenia takiego faktu, dane będą przechowywane do momentu ostatecznego wyjaśnienia zdarzenia.

Pliki cokkies

Na naszej stonie nie używamy formatu plikow coockies.

Wskazówka: aktualne oprogramowania umożliwiaja wyłaczenie cookies w całości i tym samym dezaktywowania ich w obrębie strony www. Tym samym jednak, nie możemy zagwarantowac, że wszystkie funkcje strony będą działa

bez ograniczeń.

Rodzaje danych osobowych, ktore przetwarzamy:

Kandydaci aplikujacy na stanowisko pracy:

Kiedy: w momencie złożenia dokumentów do aplikacji, pobieramy od Państwa podstawowe dane osobowe

Powod: celem opracowania Państwa dokumentów,podstawa prawna: Art.6 Abs.1 lit.b

Przekazywanie: dane osobowe są opracowywane wewnątrz firmy przez dział personalny, nie ma możliwości przekazywania ich osobom trzecim

Czas przechowywania: dane osobowe są przechowywane przez ustawowy okres minimalny (con.6 m-cy) , po upływie tego terminu i celu pobrania danych , będą usuwane z bazy danych

Pacjenci:

Kiedy:w momencie podpisania z nami umowy o świadczenie usług medycznych (opiekuńczych)

Powod: celem udokumentowania naszych usług pobieramy niezbędne dane osobowe. Podstawa prawna: Art.6 Abs.1 lit.b (wywiazanie si ez umowy), Art.6 Abs.1 lit.c (zobowiazania cywilnoprawne), Art.6 Abs.1 lit.a (zgoda na świadczenie usług)

Przekazywanie: dane osobowe będą opracowywane wewnątrz firmy, przekazywanie osobom trzecim tylko w przypadku obowiazku ustawowego lub w przypadku udzielonej zgody na podst. Art. 6 Abs. 1 lit a.

Czas przechowywania: dane będą przechowywane zgodnie z określonym ustawowo okresem, po uplywie którego zostaną usunięte

Pracownicy:

Kiedy:opracowujemy Państwa dane od momentu podpisania umowy o pracę

Powod: jako pracodawca podlegamy ustawowym prawom i obowiązkomwynikającym z podpisanej umowy o pracę, dokumentujemy i przedstawiamy dane urzedom i partnerom biznesowym.

Przekazywanie: w celu ustalenia lub wyjaśniania spraw podatkowych lub organom nadzoru podatkowego, medycznego, urzedowi ds.rent i emerytur, urzędowi pracy. Przekazywanie odbywa się w oparciu o Art. 6 Abs.1 lit.c wynikajacego z naszego obowiązku ustawowego lub z Art.6 Abs.1 lit.f czyli naszego roszczenia w przypadku korzystania z usług pomocy prawnej.

Czas przechowywania: dane osobowe są przechowywane przez ustawowy okres (§257 HGB lub §147 AO), z reguly wynosi on 10 lat. Obowiązek ten moze byc dłuższy , na przykład dot. spraw emerytalno-rentowych.

Korzystanie z przysługującego prawa

Kiedy: w przypadku z korzystania z jednej z wybranych form prawnych ingerencji w sposób zarzadzania lub przechowywania Państwa danych, będziemy przetwarzać dane osobowe

Powod: celem udzielenia informacji o Państwa danych ,ustosunkowania się do zapytania lub zarzutu

Podstawa prawna: Art.6 Abs.1 lit.c

Przekazywanie: dane sa opracowywane wewnątrz firmy przez osobę oddelegowaną do kontaktu z wrażliwymi danymi osobowymi, przekazywanie ich osobom trzecim jest wykluczone.

Czas przechowywania: Państwa dane osobowe przekazywane są przez okres wymagany ustawowo. Po upływie tego czasu dane Panstwa będą usuwane.

Zmiany w klauzuli o danych osobowych mogą by
wprowadzane bezerminowo i ciagle, prosimy zapoznawa
się na bieżąco z ewentualnymi aktualizacjami.
Wersja aktualizowana: 09.07.2019