O nas

Jako pielęgniarki dziecięce pracujące przez długie lata w szpitalu, zadawałyśmy sobie pytania:

„ Co będzie dalej z pacjentem wymagającym intensywnej opieki medycznej? Jak będzie wyglądać opieka nad pacjentem w warunkach domowch?”

W 2002 roku Sabine Bandekow podjęła starania o opracowanie warunków i możliwości organizowania domowej intensywnej opieki medycznej. Podczas wielu rozmów i spotkań udało się jej nawiązać współpracę z Federalnym Stowarzyszeniem na Rzecz Dziecięcej Intenywnej Opieki Medycznej i po konsultacjach w 2003 roku zostało założone Stowarzyszenie Dziecięcej Opieki Domowej.

Dzisiaj pracujemy na terenie całej Brandeburgii i poza nią, świadcząc domowe usługi pielęgniarsko-opiekuńcze na rzecz małoletnich pacjentów do 18 roku życia.

Pracując w zróżnicowanym wiekowo środowisku pielęgniarsko-opiekuńczym uczymy się od siebie wzajemnie i wspieramy w codziennej pracy, szkoląc się i regularnie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Od 2015 roku nasze główne biuro mieści sie w Erkner nad jeyiorem Dämritz.