Nasza oferta

Tak jak różni i niepowtarzalni są nasi pacjenci, tak szerokie jest spektrum świadczeń pielegnacyjnych i opiekuńczych wykonywanych na ich rzecz przez nasz personel medyczny.

Klasyfikujemy naszych pacjentów ze względu na stopień niepełnosprawności oraz zakres i intensywność wymaganych zabiegów pielęgnacyjnych.

Wykonywane przez nas świadczenia medyczne opieramy na wskazaniach i wytycznych lekarskich, po indywidualnej konsultacji dzielimy ja na poszczególne rodzaje opieki:

Opieka przejściowa– świadczona na rzecz pacjentów opuszczajacych szpital lub po zabiegach operacyjnych, aby możliwie płynnie przejść z pobytu stacjonarnego w formę opieki ambulatoryjnej

Opieka medyczna– obejmująca konieczne zabiegi medyczne, które muszą być wykonywane przez odpowiedni personel medyczny

Opieka zastępcza-obejmująca świadczenia pielęgnacyjne w przypadku nieobecności, niedyspozycji , choroby opiekuna głównego (np.rodzica dziecka)

Opieka paliatywna– kompleksowy pakiet opieki i świadczeń medycznych przeznaczony dla pacjentów terminalnych i ich najbliższych

Orzecznictwo medyczne– wg §37 Abs. 3 SGB (świadczenia opiniujące dla kas chorych)